Hotline: 19006470 (7h30 – 22h) và 04-39335133 (8h30- 17h30)
Email: hotro@megacard.vn

QUY ĐỊNH DỊCH VỤ, XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ CHÍNH SÁCH RỦI RO

 

 1. MỤC ĐÍCH CỦA QUY ĐỊNH
  • Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 được xây dựng tại Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) – đơn vị chủ quản của
  • Tài liệu này xây dựng với mục đích đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Bạn và các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với
  • Đưa ra các trường hợp về lỗi dịch vụ và quy định xử lý lỗi khi Bạn hoặc các đơn vị liên kết bán hàng sử dụng
 2. QUY ĐỊNH VỀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN MEGACARD
  • Dịch vụ thu mua lại các mã thẻ trả trước:
   • Đây là dịch vụ thu mua lại các mã thẻ trả trước đang phát hành trên thị trường như mã thẻ điện thoại, mã thẻ của các nhà phát hành Game và mã thẻ của các đơn vị khác được phân phối ngoài thị trường.
   • Megacard chỉ chịu trách nhiệm ghi nhận các giao dịch và chuyển tiếp tới các đơn vị phát hành thẻ trả trước. Mọi kết quả và trạng thái thẻ sẽ do đơn vị phát hành thẻ quyết định. VNPT EPAY không chịu trách nhiệm trong trường hợp kết quả trả về sai lệch với sự ghi nhận/kết quả từ phía Bạn.
   • Mọi điều kiện hợp pháp để sử dụng dịch vụ đã được yêu cầu ở phần” Thoả thuận sử dụng dịch vụ” và Bạn phải tuân thủ.
  • Dịch vụ đổi thẻ viễn thông
   • Đây là dịch vụ mà Bạn đã có số dư trên MegaCard, có thể mua các loại thẻ viễn thông, mã thẻ game và các mã thẻ khác được chấp nhận trên
   • Bạn có thể sử dụng dịch vụ để hỗ trợ cho việc triển khai kinh doanh dịch vụ của Bạn/Đối tác của Bạn thông qua
   • Các mệnh giá thẻ, giới hạn tài khoản cước viễn thông sẽ theo quy định của các đơn vị viễn thông đó.
  • Các dịch vụ khác: sẽ được bổ sung dựa trên thực tế nhu cầu kinh doanh.
 3. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
  • Chính sách thu thập thông tin
   • Các thông tin Bạn sẽ được thu thập và khai báo thông qua MegaCard khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
   • Chúng tôi sẽ căn cứ trên thông tin Bạn khai báo để tiến hành: Xác nhận người sử dụng đúng là Bạn, xử lý khiếu nại và yêu cầu tra soát với Bạn và đảm bảo cho các giao dịch của Bạn được an toàn hơn.
  • Chính sách lưu trữ thông tin
   • Thông tin của Bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống máy chủ của dịch vụ và được bảo đảm bởi các hệ thống bảo mật nhất hiện nay.
   • Thông tin dữ liệu của Bạn có thể được huỷ bởi yêu cầu từ phía Bạn.
  • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng:
   • Mọi thông tin của khách hàng sẽ chỉ được cung cấp cho VNPT EPAY. Do Bạn và VNPT EPAY lưu giữ một cách an toàn nhất.
   • VNPT EPAY cam kết sẽ sử dụng thông tin của Bạn với đúng mục đích phục vụ cho công việc xử lý và hỗ trợ khiếu nại, xác nhận đúng chủ tài khoản. Tuyệt đối không sử dụng thông tin của Bạn để nhằm mục đích: Cung cấp cho bên thứ Ba, sử dụng sai mục đích thống nhất giữa hai Bên.
  • Các trường hợp đặc biệt mà VNPT EPAY cung cấp thông tin của Bạn
   • Có yêu cầu kiểm tra, tra soát của các đơn vị, cơ quan Pháp lý có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc yêu cầu kiểm tra bắt buộc phải có đầy đủ thông tin như: Giấy xác nhận thanh tra, kiểm tra, đơn của Toà án…..
   • Có nghi ngờ về việc lợi dụng Megapay để thực hiện các hành vi, hoạt động trái quy định Pháp luật Việt Nam và vi phạm vào “Thoả thuận người dùng” của dịch vụ.
   • Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.
 1. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH
  • Đối với đại lý là các doanh nghiệp cần xuất hóa đơn mua hàng hàng tháng, Đại lý gửi thông tin cần xuất hóa đơn và các thay đổi (nếu có) qua hệ thống xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng của VNPT EPAY.
  • Các hoá đơn tài chính yêu cầu phải tuân thủ theo đúng yêu cầu về quy định thuế và xuất hoá đơn theo đúng Pháp luật Việt Nam hiện hành.
 2. CÁC CHÍNH SÁCH DÀNH CHO BẠN
  • Lỗi về hệ thống : như sai lệch về số dư tài khoản, lịch sử giao dịch không trùng khớp, tiền trong tài khoản Bạn không bằng số tiền nạp… Thông tin khiếu nại của khách hàng sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận. Bộ phận sẽ phân loại sai lệch để điều chuyển lên các bộ phận có liên quan như bộ phận kỹ thuật, bộ phận kế toán. Thời gian không quá 01 ngày kể từ khi tiếp nhận khiếu nại. Các bộ phận có liên quan tiếp nhận thông tin khiếu nại và tiến hành kiểm tra, đối soát, đồng thời khắc phục sự cố và có phản hồi cho khách hàng (Trong biên bản phản hồi cho khách hàng yêu cầu nói rõ lý do, nguyên nhân xảy ra sự cố). Thời gian không quá 03 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin.
  • Lỗi về Bạn: VNPT EPAY cung cấp 1 tổng đài hỗ trợ khách hàng để phục vụ việc hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ cũng như tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi của khách hàng (như quên mật khẩu, bị lộ tài khoản… ). Tổng đài của VNPT EPAY sẽ hỗ trỡ Bạn trong việc khắc phục sự cố.
 3. CÁC CHÍNH SÁCH DÀNH CHO BÊN THỨ BA.
  • Bên thứ Ba ở đây được hiểu là: Các đối tác cung cấp dịch vụ thông qua giải pháp Megacard của VNPT EPAY: các đơn vị viễn thông, ngân hàng hoặc các khách hàng có đăng ký tài khoản tại Megacard hoặc các khách hàng/đối tác của Bạn
  • Cung cấp giải pháp Megacard cho Bạn và các đối tác của Bạn. Bạn chấp nhận việc cho khách hàng/đối tác của mình sử dụng Megacard như một kênh giao dịch mở rông và chịu hoàn toàn trách nhiệm với các giao dịch đó.
  • VNPT EPAY sẽ làm trung gian giải quyết khiếu nại giữa bên thứ ba và Bạn: Khi tranh chấp xảy ra, Bạn phải đồngý rằng việc giải quyết tranh chấp sẽ do VNPT EPAY là bên trung gian đứng ra giải quyết theo luật pháp Việt Nam hiện hành. Bất kì bên nào vi phạm cam kết kinh doanh hoặc có những hành vi gian lận thương mại sẽ phải bồi thường cho bên còn lại.
 4. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI
  • Mục đích

   Đảm bảo việc hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho Bạn sử dụng Megacard đúng thời gian, đúng chức năng, đúng quy định và đạt chất lượng cao nhằm nâng cao uy tín của đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ.

  • Phạm vi hỗ trợ khách hàng:
   • Giải đáp đến Bạn các chính sách liên quan đến dịch vụ như: Đối tượng có thể sử dụng dịch vụ, các điều kiện về thiết bị, thủ tục sử dụng dịch vụ
   • Hỗ trợ khách hàng khi có sự cố liên quan đến mạng và hệ thống dịch vụ của Megacard dẫn đến Bạn không sử dụng được dịch vụ.
   • Hỗ trợ Bạn khi có sự cố khác dẫn đến Bạn không sử dụng được dịch vụ.
  • Các hình thức hỗ trợ khách hàng

  Hỗ trợ qua điện thoại, fax, e-mail, văn bản, ....

  Hỗ trợ trực tiếp qua các kênh giao tiếp giữa Bạn và VNPT EPAY.

  Điện thoại: 19006470. Email: support@vnptepay.com.vn

  • Quy trình xử lý
   • Tiếp nhận phương án khiếu nại: Bạn yêu cầu hỗ trợ dịch vụ/khiếu nại theo đúng phạm vi giải quyết của Quy định này: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ/khiếu nại theo Quy trình giải quyết yêu cầu hỗ trợ dịch vụ/khiếu nại của Bạn.
   • Xử lý khiếu nại: VNPT EPAY có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ/khiếu nại; chuyển cho đơn vị phối hợp để xử lý. Đơn vị phối hợp có trách nhiệm xử lý, trả lời kết quả cho Bạn và thông báo kết quả xử lý tới đơn vị tiếp nhận. Thời hạn thực hiện: chậm nhất trong vòng 02 (hai) Ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của Bạn.
   • Trường hợp cần sự hỗ trợ từ Bên thứ ba: VNPT EPAY có trách nhiệm làm việc với Bên thứ ba để xử lý các khiếu nại cho Bạn theo đúng phản ánh về tình trạng lỗi mà Bạn gặp phải. Thời hạn thực hiện: chậm nhất trong vòng 05 (năm) Ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại chuyển đến.
   • Phúc đáp khách hàng: VNPT EPAY thực hiện phúc đáp cho Bạn Hình thức phúc đáp: qua điện thoại, thư điện tử hoặc bằng văn bản nếu khách hàng yêu cầu. Thời gian thực hiện: thực hiện phúc đáp khách hàng ngay sau khi nhận được kết quả xử lý
   • Đóng khiếu nại: Khi Bạn đồng ý với kết quả xử lý khiếu nại, VNPT EPAY sẽ đóng lại quy trình khiếu nại.
 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM DỊCH VỤ
  • VNPT EPAY không bảo đảm rằng hệ thống Megacard sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc để có được kết quả đạt được.
  • Các trường hợp miễn giảm do điều kiện bất khả kháng
   • Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công… 
   • Thiệt hại do Bạn (hoặc đối tác, khách hàng của Bạn) gây ra từ hệ thống bên Bạn. Do Bạn chịu trách nhiệm, không thuộc thẩm quyền của VNPT EPAY.
   • Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công… 
   • Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
  • Giới hạn trách nhiệm
   • VNPT EPAY sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của VNPT EPAY.
   • VNPT EPAY cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.
 1. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho VNPT EPAY hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra các tình huống nằm trong phạm vi Bồi thường và Bồi thường thiệt hại:

  • Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa VNPT EPAY và Bạn.
  • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại đến VNPT EPAY.
  • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến VNPT EPAY.
  • Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
  • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến VNPT EPAY;
  • Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến VNPT EPAY.
 1. TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP
  • VNPT EPAY sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Bạn đã cung cấp và cập nhật trên cơ sở dữ liệu của VNPT EPAY.
  • Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Công ty VNPT EPAY không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Bạn, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Bạn và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Bạn và Bên thứ Ba. 
  • Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.
  • Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
  • Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.
 2. TRUY CẬP HỢP PHÁP
  • Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Megacard.
  • Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.
 3. ĐIỀU KHOẢN DUY TRÌ
  • Khoá tạm thời: Các tài khoản trên hệ thống Megacard bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận, sẽ bị khóa tài khoản chờ xử lý
  • Khoá vĩnh viễn: Các tài khoản được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ VNPT EPAY, sẽ bị khoá vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
 4. CHẤM DỨT SỬ DỤNG

VNPT EPAY có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng Megapay của Bạn và không chịu bất cứ trách nhiệm với Bạn và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:

  • Theo yêu cầu của Bạn: Khi Bạn không muốn sử dụng Megacard, Bạn có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, VNPT EPAY sẽ xác nhận yêu cầu của Bạn và cho ngưng sử dụng dịch vụ. 
  • Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền. 
  • VNPT EPAY sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống
  • Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn VNPT EPAY cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 
  • Các trường hợp khác: VNPT EPAY sẽ thông báo trước cho Bạn qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.